ஐச்சிபொகுஜோ - நிஷின் பண்ணை

ஐச்சிபொகுஜோ என்பது மியோஷி நகரின் எல்லையில் நிஷின் நகரில் அமைந்துள்ள ஒரு வணிக பண்ணை,…

நிஷினில் தாவர மனிதன்

உங்கள் கீ உங்களுக்கு காத்திருக்கிறது
இங்கே விளம்பரம் செய்யுங்கள்
வலைத்தள தாவல்
நிறுவனத்தின் பதிவு - கால்வாய் ஜபாவோ கையேடு
கிளப் மொகுஹியோ ஷின்பன்
வெப்ஜர்னல் - இணைப்பு ஜப்பான்