ஹமானகோ ஏரி ஹமனா குரூஸ் கப்பல்

ஹமாமட்சு நகரில் உள்ள ஹமானகோ ஏரி ஹமானா குரூஸ் (浜 名 港 ラ ワ 港 港 港). ஏரி…

ரியுகாஷிடோ குகையின் பொன் நீர்வீழ்ச்சி

ரியுகாஷிடோ குகைக்குள் அமைந்துள்ள கோல்டன் நீர்வீழ்ச்சி (ஓகோன் நோ டாக்கி) மிகப்பெரிய நிலத்தடி நீர்வீழ்ச்சி…

ரியுகாஷிடோ குகை

ரியுகாஷிடோ குகை (竜 ヶ 岩洞) டோக்காய் பிராந்தியத்தில் மிகப்பெரிய சுற்றுலா ஸ்டாலாக்டைட் குகை…

கமோ கண்ணன் கோயில்

கமோ கண்ணன் கோயில் (鴨 江 観 音) ஒரு பாரம்பரியத்தைக் கொண்ட ஒரு பழங்கால கோயில்…

ACT CITY ஹமாமட்சு

ஆக்ட் சிட்டி ஹமாமட்சு (ア ク ト シ テ ィ 浜 松) என்பது ஷிசுயோகா மாகாணத்தில் ஹமாமாட்சுவில் அமைந்துள்ள ஒரு வானளாவிய கட்டடம், இதற்கு அருகில்…

ஹெபிடாரு நீர்வீழ்ச்சி - கோப்ரா நீர்வீழ்ச்சி

ஹெபிடாரு நீர்வீழ்ச்சி கவாசு நகரில், இசு தீபகற்பத்தில், மாகாணத்தில் அமைந்துள்ளது…

எபிடாரு நீர்வீழ்ச்சி 「இறால் நீர்வீழ்ச்சி

எபிடாரு நீர்வீழ்ச்சி (கச்சோயிரா டோ கமாரியோ) இசு தீபகற்பத்தில் கவாசு நகரில் அமைந்துள்ளது,…

காமடரு நீர்வீழ்ச்சி

காமடரு நீர்வீழ்ச்சி (釜 滝) மாகாணத்தில், இசு தீபகற்பத்தில், கவாசு நகரில் அமைந்துள்ளது…

ஒடரு நீர்வீழ்ச்சி

ஒடாரு கச்சோயிரா (大 ダ ル の 滝) 30 மீட்டர் உயரமும் 7 மீட்டர் அகலமும் கொண்ட நீர்வீழ்ச்சி…

ஜோரன் நீர்வீழ்ச்சி

ஜோரன் நீர்வீழ்ச்சி (浄 蓮 の 滝) அதன் அழகிய வடிவத்தின் காரணமாக இசுவில் மிகவும் பிரபலமான நீர்வீழ்ச்சி…

மிஷிமா ஸ்கை வாக்

மிஷிமா ஸ்கை வாக் (三島 ス カ イ ウ ォ ー ク) என்பது மிஷிமா நகரில் அமைந்துள்ள ஒரு வன சாகச பூங்கா…

தகிசாவா ஆய்வக அமா 展望 台 滝 浜 」」 ஹமாமட்சு

ஹமாமட்சு நகரில் மிகப்பெரிய மற்றும் மிகவும் பிரபலமான ஒரு ஆய்வுக்கூடம், பரந்த பார்வை மற்றும் ஒரு…

ஒகுசயாமா ஆய்வகம் - ஹமானகோ

பிப்ரவரி 2020 இல் வெளியிடப்பட்டது. ஹமானகோவின் இயற்கை அழகைப் பாராட்ட ஒரு அற்புதமான வழி இருக்கிறது…

ஹோசோ ஆய்வகம் - 細 江 公園

ஜனவரி 2020 இல் வெளியிடப்பட்டது. ஹோசோ ஆய்வகம் நகரின் வடக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ளது…

வாஷிஷாவா ஹமாமட்சு குகை

வெளியிடப்பட்டது டிசம்பர் 2019. ஹமாமட்சு நகரில் உள்ள வாஷிஷாவா குகை மிகவும்…

நிசங்காட்சு டூஜ் ஆய்வகம் - ஹமாமட்சு

நவம்பர் 2019 இல் வெளியிடப்பட்டது. ஹமாமட்சு (ஷிஜுயோகா-கென்) நகரில் உள்ள நிசங்காட்சு டூஜ் ஆய்வகத்தைக் கண்டறியவும். ஒரு…

அயோ ஹுடோ ஹமாமட்சு நீர்வீழ்ச்சி

ஆகஸ்ட் 2019 இல் வெளியிடப்பட்டது. ஹமாமட்சு நகரில் உள்ள அயோ ஹுடோ நீர்வீழ்ச்சி வீழ்ச்சியைக் கொண்டுள்ளது…

அயோயா ஷியோனுடோ ஹமாமட்சு குகை

ஜூலை 2019 இல் வெளியிடப்பட்டது. ரியோவின் ஈர்ப்புகளில் லிட்டில் கேவ் (அயோயா ஷியோனுடோ) ஒன்றாகும்…

ஏரி சனாரு ஹமாமட்சு பூங்கா

வெளியிடப்பட்டது ஜூன் 2019. பார்க் சனரு நகரின் நேர்த்தியான ஏரியின் விளிம்பில் அமர்ந்திருக்கிறார்…

மிக்காபி ஆய்வகம் தகயாமா ஃபுரேய் நோ மோரி

ஏப்ரல் 2019 அன்று வெளியிடப்பட்டது. மிக்காபி தகாயாமா ஆய்வகத்தில் சூரிய உதயத்தின் அழகான காட்சி…

ஹமாகிதா வன பூங்கா - ஹமாமட்சு

மார்ச் 2019 இல் வெளியிடப்பட்டது. ஹமாகிதாவில் அமைந்துள்ள ஹமாமட்சு வன பூங்காவில் சுமார்…

பார்க் நகதாஜிமா என்ஷு கடலோர ஹமாமட்சு

மார்ச் 2019 அன்று வெளியிடப்பட்டது. நகதாஜிமா பொது பூங்கா, ஹமாமட்சு நகரத்தின் என்ஷு கடலோரப் பகுதி, ஒரு…

பறவை மற்றும் மலர் பூங்கா - ககேகாவா கச்ச ou ன் (掛 川 花鳥)

பிப்ரவரி 2019 இல் வெளியிடப்பட்டது. பறவைகள் மற்றும் பூக்களின் பூங்கா (ககேகாவா கச்ச ou ன் - 掛 川 花鳥…

புஜி சான் - புஜினோமியா

பிப்ரவரி 2019 இல் வெளியிடப்பட்டது. ஹூன்ஷு தீவின் மிக உயரமான மலை மற்றும் முழு தீவுக்கூட்டம் மவுண்ட் புஜி (富士山)…

ஹமாமட்சு மலர் பூங்கா - பார்க் தாஸ் புளோரஸ்

வெளியிடப்பட்டது நவம்பர் 2018. ஹமாமட்சு மலர் பூங்கா ஹமாமட்சு மலர் பூங்கா (は ま ラ ー パ ク…)…

டென்ரியு ஹமாமட்சு நதி

அக்டோபர் 2018 இல் வெளியிடப்பட்டது. டென்ரி நதி (டென்ரி-கவா) சுவா ஏரியிலிருந்து எழும் ஒரு நதி…

உனகி பை ஹமாமட்சு - ஈல் பை தொழிற்சாலை

நவம்பர் 2018 இல் வெளியிடப்பட்டது. 1964 இல் பிரபலமான ஈல் பை ஹமாமட்சுவில் பிறந்தார் (う な ぎ… -…

ウ ォ ッ U - உலோட்டோ மீன்

வெளியிடப்பட்ட டிசம்பர் 2018. உலோட்டோ (ウ ォ ッ ト) மீன்வளமானது ஹமானா ஏரியிலிருந்து நேரடி மீன் இனங்களைக் காட்டுகிறது…

ஹமாமட்சு நகராட்சி மிருகக்காட்சி சாலை

ஜூலை 2018 இல் வெளியிடப்பட்டது. ஹமாமட்சு மிருகக்காட்சிசாலை ஒரு மிருகக்காட்சிசாலையாகும்…

ஹமானகோ கார்டன் பார்க் - ஹமாமட்சு

வெளியிடப்பட்ட ஜூன் 2018. ஹமானகோ கார்டன் பார்க் என்பது அனைவரும் ரசிக்கக்கூடிய இடமாகும்…

ஹமாமட்சு கோட்டை

நவம்பர் 2018 இல் வெளியிடப்பட்டது. ஹமாமட்சு கோட்டை ஹமாமட்சு நகரில் அமைந்துள்ளது…

ஹமாமட்சு விழா பெவிலியன்

நவம்பர் 2018 இல் வெளியிடப்பட்டது. ஹமாமட்சு விழா பெவிலியன் என்ஷுஹாமா பேக்கிற்குள் அமைந்துள்ளது, இல்…

மணல் திட்டுகள் நகதாஜிமா - ஹமாமட்சு

வெளியிடப்பட்டது ஜூலை 2018. நகதாஜிமா டூன்ஸ் - இது ஜப்பானில் உள்ள மூன்று பெரிய குன்றுகளில் ஒன்றாகும்,…

பெண்டன்ஜிமா கடற்கரை - ஹமாமட்சு

செப்டம்பர் 2018 இல் வெளியிடப்பட்டது. பெண்டன்ஜிமா கடற்கரை கோடையில் மிகவும் பிரபலமாக உள்ளது…

ஏர் பார்க் - ஹமாமட்சு ஏர் பேஸ்

மார்ச் 2019 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது. ஜப்பானிய விமான பாதுகாப்பு விமானப்படை அருங்காட்சியகம் (JASDF) விமான தளம்…

மலர் திருவிழா - ஹமாமட்சு மலர் பூங்கா

மார்ச் நடுப்பகுதியில் இருந்து செர்ரி மலர்கள் (சகுரா) பூக்கத் தொடங்குகின்றன, மேலும்…

உங்கள் கீ உங்களுக்கு காத்திருக்கிறது
இங்கே விளம்பரம் செய்யுங்கள்
வலைத்தள தாவல்
நிறுவனத்தின் பதிவு - கால்வாய் ஜபாவோ கையேடு
கிளப் மொகுஹியோ ஷின்பன்
வெப்ஜர்னல் - இணைப்பு ஜப்பான்